Alle jaarverslagen

Bruiklenen

Kunsten en Erfgoed staat bruiklenen toe van kunstwerken voor tijdelijke tentoonstellingen als de conditie van het werk dit toelaat en de tentoonstellingsruimtes geschikt zijn. In 2014 behandelde Kunsten en Erfgoed 18 bruikleenaanvragen.  De meeste bruikleenaanvragen gaan rechtstreeks via de collectiebeherende instellingen waar een kunstwerk in langdurige bewaring is.