Alle jaarverslagen

Een nieuw depot voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap

Het huidige depot voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap heeft niet genoeg ruimte om de kunstwerken goed te bewaren. Het is onmogelijk om van de huidige locatie een optimale depotinfrastructuur te maken. Ook andere depots en archieven van de Vlaamse overheid hebben nieuwe behoeften geformuleerd. Onroerend erfgoed is op zoek naar centrale depotruimte om de huidige depots te vervangen. Het Vlaams archief moet uitbreiden. Tegelijk zijn er synergiën mogelijk door efficiëntere dienstverlening in co-beheer, service, klantenontvangst, ontwikkeling van knowhow. Dit is niet alleen positief voor de werking, maar ook kostenbesparend.

Het project van het geïntegreerde depot beoogt een strategische samenvoeging van alle depot- en archieffaciliteiten van drie verschillende entiteiten op één site. Dit is een meerjarenplan dat wordt voorbereid door Bestuurszaken-vastgoedbeleid.