Alle jaarverslagen

Bewaargevingen

Kunstwerken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap worden in bewaring gegeven aan musea, culturele archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en openbare instellingen. In 2014 werden 15 nieuwe aktes van bewaargeving opgesteld.

Momenteel zijn er ongeveer 1.500 bewaarplaatsen. Opvallend is dat er meer werken teruggebracht worden en dat instellingen minder werken ontlenen, waardoor dat aantal stagneert. In 2014 werden 375 werken geretourneerd naar het depot. De relatief nieuwe tendens van landschapsbureaus en open ruimtes kan de oorzaak zijn. Ook besparingen, het plaatsgebrek en de groeiende aandacht voor correcte bewaring van kunstwerken zorgen voor een mentaliteitsverandering.