Alle jaarverslagen

Beheer van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap

Kunsten en Erfgoed beheert de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap, zo’n 18.000 kunstwerken. Ongeveer 10.000 van die werken zijn eigendom van de Belgische Staat, verworven tussen 1860 en 1962. De Vlaamse Gemeenschap verwierf tot nu toe ca. 8000 werken.

Het grootste deel van de collectie (meer dan 14.000 kunstwerken) bevindt zich op locatie, in musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. De andere objecten worden vooral gebruikt in kantoren, vergaderzalen en andere ruimtes van Vlaamse en federale administraties, steden en gemeenten, provincies, ...
In het depot voor kunstwerken van de Vlaamse overheid worden de werken in transit bewaard.

Kunsten en Erfgoed heeft een werkingsbudget dat vooral de kosten voor het beheer van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap dekt: kosten voor restauraties, opslag en ontsluiting van de collectie. In 2014 ging dat om 464.000 euro. Op dat werkingsbudget worden ook nog kosten gedragen voor het kunsten- en erfgoedbeleid (bijvoorbeeld Risk assessment PSK, proeflijst topstukken textielen erfgoed, onderzoek programma van eisen depot).