Alle jaarverslagen

Collectieplan

Ter voorbereiding van de opmaak van een collectieplan startte Kunsten en Erfgoed een aantal projecten en onderzoeken op.

In 2014 leverde de Universiteit Gent een ontwerp voor een waarderingsmethodiek voor de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap op. Volgend jaar zal een vervolgtraject aangevat worden voor de effectieve classificatie van de collectie.

In 2013 startte Packed vzw een samenwerkingsovereenkomst rond Persistente Identificatie (PID) op tussen de Vlaamse Kunstcollectie, Contemporary Art Heritage Flanders, Lukas Art in Flanders en de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het PID 1-project werden de identificatiegegevens van de aangeleverde collectie data (kunstwerken, afbeeldingen, objectnamen, dateringen) genormaliseerd. Via de persistente URI’s (= een unieke verwijzing) kan de collectiedata gekoppeld worden en verrijkt met informatie uit andere bronnen (linked data). In 2015 gaat het vervolgtraject PID 2 van start met de deeltrajecten:

  • Hoe word ik datamanger

  • Event-based objectbeschrijving

  • Linked open data publicatie via Wikipedia.

Tenslotte ging Kunsten en Erfgoed eind 2014 een samenwerkingsproject aan met Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) rond het klaren van het auteursrecht op de kunstwerken uit de collectie van CAHF en van de Vlaamse Gemeenschap.