Alle jaarverslagen

Behoud en beheer

In 2014 werden 30 openbare instellingen bezocht voor een conditiecontrole van de werken en een volledige doorlichting van de akte van bewaargeving. Zo’n inspectie gaat na of de toestand van de werken nog goed genoeg is voor expositie.

Als dat nodig is, ondergaan de kunstwerken behandeling. In 2014 ondergingen 19 werken een externe conservatie- of restauratiebehandeling; 90 werken werden intern behandeld (conservatie).

De focus lag op het afronden van het GAP (Grafiek Archivering Project) dat in 2013 van start ging. Het gaat over werken die niet meer functioneel zijn, beschadigd of die niet meer beantwoorden aan de huidige esthetische voorwaarden van bewaarnemers en bruikleenaanvragers. Er werden 479 werken op papier uitgelijst, klaargemaakt voor conservering en gearchiveerd in zuurvrije bewaardozen.

Binnen de deelcollectie ‘Orgelcollectie Ghysels’ werd de restauratie van het Mortier 92toest orgel afgerond en werd de behandeling voor 3 salonorgels opgestart.