Alle jaarverslagen

Cultureel-erfgoedorganisaties ondersteunen

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 ondersteunt en subsidieert het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Het gaat over erfgoed in musea, archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen en andere verenigingen die zich bezighouden met roerend en immaterieel erfgoed zoals archieven, kunst- en gebruiksvoorwerpen, verhalen, rituelen, processies, tradities, gebruiken.

Daarnaast ondersteunt Kunsten en Erfgoed nog enkele organisaties apart.