Alle jaarverslagen

Kunsten

De uitvoering van het beleid voor de professionele kunsten is in handen van Kunsten en Erfgoed. Naast de ondersteuning van de kunstensector via verschillende subsidie-instrumenten, was de afdeling Kunsten in 2014 ook het eerste aanspreekpunt voor een aantal cruciale beleidsevoluties zoals E-cultuur en digitalisering, ….

De operationalisering van het nieuwe Kunstendecreet is het belangrijkste traject geweest van de afdeling in 2014.  De Kunstendag voor Kinderen is bij de derde keer een vast gegeven geworden in het jaarprogramma van de Vlaamse kunsten- en cultuurhuizen. Meer organisaties hebben deelgenomen en die organisaties waren beter gespreid.