Alle jaarverslagen

Topstukkenlijst

Eind 2014 waren 508 objecten en 47 verzamelingen definitief in de Topstukkenlijst opgenomen.

De Topstukkenlijst werd in 2014 uitgebreid met:

  • het apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk te Geel

  • theatererfgoed: 12 objecten

  • agrarisch erfgoed: 12 objecten

  • schilderkunst 16de eeuw: 48 objecten en twee verzamelingen

  • tekenkunst 16de eeuw: 14 objecten en één verzameling

  • beeldhouwkunst 16de eeuw: 18 objecten.

 

In 2014 werden ook volgende cultuurgoederen voorlopig opgenomen in de Topstukkenlijst:

  • kurkmodel van het Pantheon (van de hand van A. Chichi)

  • verzameling van 582 handschriften van de Duinenabdij

  • verzameling van 16 incunabelen gedrukt door Colard Mansion.