Alle jaarverslagen

Topstukkenfonds

Het Topstukkenfonds werd door het Topstukkendecreet opgericht in 2003. In de begroting wordt een jaarlijkse dotatie voor het Topstukkenfonds opgenomen. De dotatie voor 2014 beliep 569.000 euro. Het budget van het Topstukkenfonds is overdraagbaar naar de volgende begrotingsjaren.

De middelen van het Topstukkenfonds worden zowel aangewend voor de aankoop van sleutelwerken en Topstukken als voor de toekenning van restauratie-subsidies voor topstukken.

Aankoop van topstukken en sleutelwerken

In 2014 werden voor het M HKA, Antwerpen, twee sleutelwerken aangekocht.

  • 14 foto’s uit de reeks Ship of Fools (2010) van Allan Sekula (BKS 019) (200.000 euro)

  • de sculptuur/installatie ‘Zwitserse fiets’ van Panamarenko (1967) (BKS 020) (75.000 euro).

Beide werken werden in langdurige bewaring gegeven aan het M HKA.

Sleutelwerken’ zijn werken die een centrale rol (kunnen) spelen voor de collecties van eigen instellingen en erfgoedinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau, maar die door hun hoge financiële aarde buiten het aankoopbereik van die instellingen en hun inrichtende machten blijven. Dergelijke collectiestukken worden – zo mogelijk – voor de ‘Collectie Vlaanderen’ aangekocht door de Vlaamse overheid en daarna in langdurige bewaring gegeven aan het museum waarvoor het aangekochte werk een ‘sleutelrol’ kan vervullen binnen zijn collectie.

In 2014 werden er geen topstukken aangekocht.

Restauratiedossiers 2014

Begunstigde

Topstuk

Kostprijs in euro

Subsidie %

Subsidie euro

Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal

Lam Gods

Restauratie lijsten buitenluiken

149.923,00

40

59.969,20

Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal

Lam Gods

Weghalen overschilderingen buitenluiken

479.650,00

40

191.860, 00

Historische Huizen Gent

Dekplaat ‘kraanvogel’

8.591,00

80

6.872,80

Privébezit

SV 4 C

 

50

4.840,00

Totaal

 

 

 

263.541,80