Alle jaarverslagen

Protocol

In 2014 werd het protocol onderhandeld tussen de Vlaamse Gemeenschap, de representatieve organisaties van de provincies en de steden en gemeenten en met de Vlaamse Gemeenschapscom­missie. Het doel van het protocol is om samenwerking en overleg tussen de Vlaamse en de lokale overheden te stimuleren. Het is een uiting van het engagement van de diverse overheden om samen een complementair kunstenbeleid uit te bouwen.
Het bevat afspraken over de bijdrage aan de visienota, gezamenlijke beheersovereenkomsten met de Vlaamse kunsteninstellingen, beleidsoverleg, samenwerking en informatie-uit­wisseling.

Eind 2014 keurden alle betrokken partijen het protocol van akkoord tussen de Vlaamse Regering, de Vereniging van Vlaamse Provincies, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie over de uitbouw van een complementair kunstenbeleid goed. De ondertekening van het protocol door alle partijen volgde in 2015.