Alle jaarverslagen

Kunstendag voor Kinderen

Op de Kunstendag voor Kinderen kunnen families met kinderen tot 12 jaar in heel Vlaanderen en Brussel kennismaken met kunst: muziek, beeldende kunst, dans, theater, architectuur. Dat gebeurt op de derde zondag van november. Kunsten en Erfgoed coördineert het initiatief.

Op de derde Kunstendag voor Kinderen op zondag 16 november 2014 werd aan families met kinderen tot 12 jaar in heel Vlaanderen en Brussel een 300-tal activiteiten aangeboden op ongeveer 180 locaties in 80 steden en gemeenten. Meer dan 35.000 kinderen en volwassenen deden mee. Even vergelijken: in 2013 ging het om 150 locaties in 64 steden en gemeenten, een 250-tal activiteiten en 30.000 deelnemers.

Na elke editie heeft het agentschap de organisaties een vragenlijst toegestuurd. De meest opvallende resultaten van de enquête 2012 werden verwerkt in de evaluatie van het evenement. Van de enquête 2013 is een verslag gemaakt. Dat verslag staat op de sectorwebsite van de Kunstendag voor Kinderen: www.kunstendagvoorkinderen.be/sector onder ‘editie2013 - enquête 2013’.

Voor de editie 2014 heeft het agentschap een snelle bevraging van de deelnemende organisaties doorgevoerd op de dag zelf. Tegen 16u stuurde ongeveer één derde  van die organisaties publiekscijfers in. Uit de bevraging konden ook enkele inhoudelijke elementen worden afgeleid. Over het algemeen waren de reacties enthousiast en werd er aangekondigd dat er opnieuw zal worden deelgenomen.