Alle jaarverslagen

Voorbereiding visienota

De strategische visienota is de uitgewerkte beleidsvisie van de minister van Cultuur voor de kunsten. Kunsten en Erfgoed doorliep een aantal voorbereidende stappen als aanlooptraject voor de visienota van de minister.

Inhoudelijke voorstellen

Kunsten en Erfgoed signaleerde een aantal knelpunten aan de minister van Cultuur, aanvullend op de landschapstekening van het Kunstensteunpunt.

In de lijn van de regeerbijdrage en de beleidsnota werkten we een voorbereidende nota uit, als insteek voor de visienota van de minister. In de loop van 2014 werden verschillende interne en externe bevragingen georganiseerd.

Dialoog met kunstensector

De dialoog met de kunstensector werd opgezet aan de hand van vijf focusgroepen in het najaar van 2014. We stonden in voor de logistieke en inhoudelijke organisatie van deze focusgroepen.

De gespreksthema’s van de focusgroepen waren gebaseerd op de prioriteiten in de beleidsnota van de minister van Cultuur. Het ging om de thema’s ‘internationaal kunstenbeleid’, ‘individuele kunstenaars’, ‘publieksverbreding’, ‘diversiteit’ en ‘grote instellingen’. De focusgroepen waren samengesteld uit belanghebbenden uit het veld.