Alle jaarverslagen

Communicatie nieuw Kunstendecreet

Interne communicatie

  • Workshops functies en disciplines met als doel interpretatieverschillen van het decreet naar boven laten komen en bespreken.

  • Daarnaast werd er in 2014 een interne nieuwsbrief Kunstendecreet ontworpen.

Externe communicatie

  • Oproep adviescommissie Kunsten (maart-april 2014)

  • Overleg met steunpunten (lente - zomer 2014)

  • Algemene infosessies over het nieuwe Kunstendecreet (Leuven, Antwerpen, Gent, Hasselt, Brugge, Brussel), 2 sessies per locatie.

  • Begeleidende brochure bij de infosessies

  • Teksten nieuwe Kunstendecreet op de website

  • Oproep pool van beoordelaars.