Alle jaarverslagen

Nieuw beoordelingssysteem

Uitwerken principes van het nieuwe beoordelingssysteem

  • simulaties opstellen

  • profielen leden Advies Commissie, beoordelaars en voorzitters voorbereiden.

Nieuwe Adviescommissie

De adviescommissie in het kader van het nieuwe Kunstendecreet werd benoemd op 1 november 2014. In 2014 kwam zij al 2 keer samen om de visie, methodiek en evaluatie van de kwaliteitsbeoordeling van het in nieuwe kunstendecreet voor te bereiden. De samenstelling van de commissie, haar agenda en werkzaamheden kan u vinden op onze website.