Alle jaarverslagen

Werkingssubsidies

 

Overzicht van de werkingssubsidies in 2014

Aantal

Euro

Steunpunt FARO

1

1.843.000

Musea ingedeeld bij Vlaams niveau

21

8.789.000

Culturele archiefinstellingen ingedeeld bij Vlaams niveau, AMVB en Archiefbank Vlaanderen

7

6.483.000

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

1

310.000

Samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van kunstcollecties

 

3

 

467.000

Landelijke organisaties volkscultuur en landelijke expertisecentra cultureel erfgoed

11

2.979.000

Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

4

106.000

Cultureel-erfgoedconvenants met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en Vlaamse Gemeenschapscommissie

7

4.565.000

Musea ingedeeld bij lokaal niveau

2

25.098

Lokale publicaties cultureel erfgoed

19

20.902

Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal cultureel-erfgoedbeleid

5

1.849.000

Vlaamse beleidsprioriteiten voor regionaal cultureel-erfgoedbeleid

5

1.577.000

Eigen instellingen

3

5.551.000

Andere werkingssubsidies

 

578.000

Subtotaal werkingssubsidies

 99

35.143.000