Alle jaarverslagen

Steunpunt

De Vlaamse Regering kan op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet één organisatie ondersteunen als steunpunt voor het cultureel-erfgoedveld. Voor de beleidsperiode 2012-2016 is dat FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. FARO ontving 1.843.000 euro werkingssubsidie (inclusief de subsidie voor de organisatie van de Erfgoeddag).

 

Met die subsidie realiseert FARO kerntaken, samen met verschillende actoren in het brede culturele veld. Die kerntaken werden vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en FARO: praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming en communicatie.

 

In 2014 legde FARO deze accenten in zijn werking:

  • (internationale) communicatie en profilering van cultureel erfgoed, o.a. in de media

  • de verderzetting van het succesvolle traject ‘Erfgoed en zaken’

  • het opzetten van vorming en sensibilisering rond de ecologische aspecten van erfgoedbeheer

  • bijzonder aandacht voor de herdenkingen van 50 jaar migratie en Wereldoorlog I

  • bijzondere aandacht voor musea, o.m. in de vorm van ‘tournée museale’

  • studiedagen en workshops over diverse onderwerpen

  • (potentiële) aanvragers voor subsidiëring in het Cultureel-erfgoeddecreet kregen begeleiding

  • er verschenen verschillende nummers van het FARO-tijdschrift

  • het Groot Onderhoud 2014 had als thema ‘'Erfgoed en beeldvorming' (Het Groot Onderhoud is een jaarlijkse bijeenkomst voor collega’s uit de cultureel-erfgoedsector, waar netwerken, ideeën uitwisselen en kennismaken centraal staan)

  • de Erfgoeddag 2014 had als thema ‘Grenzeloos’