Alle jaarverslagen

Andere werkingssubsidies

Volgende werkingssubsidies worden ad nominatim toegekend.

Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid (Cultureel-erfgoedwerking IJzertoren)

In uitvoering van het Memoriaaldecreet van juli 2011 en de beheersovereenkomst voor de beleidsperiode 2012-2016, kreeg de organisatie in 2014 voor haar culturele werking 390.000 euro werkingssubsidie.

De Rand – FeliXart Museum

In uitvoering van de schenking Felix De Boeck ontvangt vzw De Rand een subsidie. Vzw De Rand werd opgericht om het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel te ondersteunen. Vzw De Rand heeft samen met de gemeente Drogenbos en de provincie Vlaams-Brabant een overeenkomst gesloten over het beleid, het beheer en de exploitatie van het FeliXart Museum (het vroegere Museum Felix De Boeck). Daarin is overeengekomen dat elk van de drie partners een evenredige inbreng doet in de werking van FeliXart Museum. In deze overeenkomst is eveneens bepaald dat vzw De Rand een vergoeding krijgt van de Vlaamse overheid voor zijn inbreng. In 2014 ontving vzw De Rand daarom een subsidie van 98.000 euro.

Studiecentrum voor Vlaamse Muziek

In 2014 kreeg het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek 90.000 euro subsidies. Het studie- en documentatiecentrum wil het Vlaamse muziekpatrimonium van de 19e en 20e eeuw vrijwaren en bekendmaken.