Alle jaarverslagen

Beoordelingscommissies

De beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties kwam in 2014 niet samen omdat er dit jaar geen aanvragen voor ondersteuning van collectiebeherende instellingen kon ingediend worden.

De beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants behandelde in 2014 de ronde van de cultureel-erfgoedconvenants, met 17 aanvragen door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, voor ondersteuning van het lokale cultureel-erfgoedbeleid. Ze organiseerde hearings met alle aanvragers. Hiertoe kwam ze vijf keer samen voor advisering (en hearings). Daarnaast kwam de commissie in 2014 vier keer samen om twee rondes projectaanvragen te adviseren.

Begin 2015 (15 januari) kwam de commissie één keer samen om de werking 2014 te evalueren.