Alle jaarverslagen

De adviescommissie

De Adviescommissie kwam in 2014 5 keer samen. In 2014 stelde de Adviescommissie een nieuwe landschapstekening op. Deze werd voor het eerst opgesteld in 2009, in aanloop naar de nieuwe regeerperiode werd ze vernieuwd.  

De landschapstekening schetst een evolutie van het door Vlaanderen gesubsidieerde cultureel-erfgoedveld in de voorbije vijf jaar. De Adviescommissie maakt daarbij een analyse van die evolutie en geeft aanbevelingen voor de toekomst.

De landschapstekening is gebaseerd op de bevindingen van de Adviescommissie en de kwaliteitsbeoordeling door de beoordelingscommissies over de voorbije jaren. 

Op het Groot Onderhoud in Brussel, op 14 oktober 2014, stelde de Adviescommissie de landschapstekening voor aan minister Sven Gatz en het cultureel-erfgoedveld. De landschapstekening zal gedurende de huidige regeerperiode aangevuld worden met vervolgrapporteringen.

De Adviescommissie begeleidde daarnaast de werking van de beoordelingscommissies.