Alle jaarverslagen

Cel communicatie

Ook in 2014 werkte de cel communicatie aan een stroomlijning en optimalisering van de communicatie. Het grote project van de cel was de technische en inhoudelijke uitwerking van een nieuwe website en bijhorende nieuwsbrief.