Alle jaarverslagen

Buitendiensten

De externe communicatie van alle buitendiensten van het agentschap valt onder niveau 3. Dat komt omdat onze buitendiensten ‘vaste fysieke contactpunten met het grote publiek’ hebben.

Het team Merkbeleid heeft een presentatie gegeven over de nieuwe huisstijl op het communicatieoverleg met de buitendiensten op 10 december 2014.