Alle jaarverslagen

Nieuwe huisstijl Vlaanderen

Het team Merkbeleid (DAR) lanceerde in 2014 een nieuwe huisstijl voor de Vlaamse overheid. De nieuwe stijl bestaat uit:

 • een opdeling van alle communicatie in vier niveaus:

  • niveau 1: corporate communicatie

  • niveau 2: thematische communicatie

  • niveau 3: permanent contact met het grote publiek via vaste contactpunten

  • niveau 4: subsidiëring en sponsoring

 • een nieuw overkoepelend merklogo

 • nieuwe typografische entiteitslogo’s

 • een nieuw voor de Vlaamse overheid ontworpen lettertype

 • kleuren (hoofdkleuren, basiskleuren en steunkleuren)

 • de introductie van veertig thema’s

 • richtlijnen voor foto’s en copy

 • kaartjes en iconen

 • geometrische basisvormen en patronen die creatief en flexibel toepasbaar zijn.


De nieuwe huisstijl wordt in
fasen uitgerold. Het uitrollen gebeurt binnen de normale vervangingspolitiek van communicatietools, passend in de huidige budgettaire ruimte, en gespreid over een periode van 3 jaar (met als startpunt februari 2014).

In september werd het nieuwe huisstijllettertype Flanders Art op onze computers geïnstalleerd. In oktober leverde het team Merkbeleid een eerste reeks sjablonen:

 • besluiten

  • ontwerp van decreet (indieningsbesluit)

  • besluit van de Vlaamse Regering

  • ministerieel besluit

  • besluit Administrateur-generaal

 • nota, mededeling en verslag aan de Regering

  • modelnota principiële goedkeuring

  • modelnota definitieve goedkeuring

  • mededeling aan de Vlaamse Regering

  • verslag aan de Vlaamse Regering

Er werd ook een nieuw huisstijlsjabloon voor formulieren ontwikkeld. Voortaan moeten we alle nieuwe formulieren en alle bestaande formulieren die nog geen kwaliteitslabel Eenvoudig formulier hebben in dat nieuwe sjabloon opstellen. Kunsten en Erfgoed heeft in 2014 twee formulieren gelanceerd in de nieuwe huisstijl:

 • Aanvraag van de erkenning als kunstinstelling (Kunsten)

 • Jaarlijks actieplan voor werkingssubsidies voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid (Erfgoed)

In december 2014 publiceerde het team Merkbeleid een tweede versie van de Huisstijlgids Vlaanderen. De tweede versie kwam tot stand na feedback uit verschillende werkgroepen. Er werden nieuwe ontwerpen in de gids geïntegreerd en eerdere uitwerkingen bijgeschaafd.

Deze vernieuwde editie van de huisstijlgids is opgebouwd volgens de vier bekende niveaus. Zo kunnen de buitendiensten bijvoorbeeld, die voor hun externe communicatie in niveau 3 communiceren, onmiddellijk bladeren naar de voor hun relevante pagina’s.