Alle jaarverslagen

Nieuwe website

In 2014 maakten we samen met de firma One Agency een DRUPAL-website voor Kunsten en Erfgoed.

Tijdens een workshop informatie architectuur hebben we met een gemengde groep (medewerkers Kunsten en Erfgoed, klanten, de webbouwer en een usability-specialist) grondig nagedacht over de inhoud en de (re)organisatie van de te publiceren informatie op de website www.kunstenenerfgoed.be.

Tijdens de workshop werden (in de vorm van daarvoor ontworpen oefeningen) antwoorden geformuleerd op de vragen:

  • welke informatie moet er op de website komen?

  • wat is de relatie tussen bepaalde gedeeltes inhoud?

  • kunnen we de informatie opdelen in een aantal grotere secties of groepen?

  • welke informatie moet er zichtbaar zijn op de homepagina?

  • hoe ziet jouw ideale homepagina eruit?

  • welke goede voorbeelden (delen van of functies binnen bestaande websites) kunnen als inspiratie dienen voor de website van Kunsten en Erfgoed?


De structuur van de site werd opgebouwd op drie pijlers:

  • Wie zijn we

  • Wat doen we

  • Beleid

Deze opzet op drie pijlers leek voldoende flexibel om op termijn alle bedenkbare nieuwe elementen in verband met onze werking, onze identiteit en onze beleidscontext te kunnen toevoegen.

Het grafisch ontwerp van deze website is ge├źnt op onze huisstijl (en voor zover we konden voorzien: op de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid, toen in ontwikkeling).