Alle jaarverslagen

Internationale ondersteuning

De subsidiëring van internationale initiatieven in het kader van het Kunstendecreet is vraaggestuurd. Kunstenaars en organisaties kunnen ondersteuning vragen voor initiatieven waar ze zelf het voortouw in nemen of waarvoor ze gevraagd worden. Naast de ondersteuning via het Kunstendecreet zijn er impulslijnen om internationale kansen te creëren voor kunstenaars en organisaties. Het gaat om de Biënnale van Venetië, het residentiebeleid en het presentatieplekkenbeleid.