Alle jaarverslagen

Uitvoeringsbesluit Nieuw Kunstendecreet

Het nieuwe Kunstendecreet werd op 13 december 2013 goedgekeurd. Het bijhorend uitvoeringsbesluit (PDF) is op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. In dit uitvoeringsbesluit worden een aantal praktische zaken vastgelegd zoals :

  • de indiendata voor subsidies;
  • de organisatie van de kwaliteitsbeoordeling;
  • de voorschottenregeling.

Het uitvoeringsbesluit werd voorbereid door het agentschap Kunsten en Erfgoed. Net zoals het Kunstendecreet is dit uitvoeringsbesluit gebaseerd op een aantal conceptnota’s, externe en interne consultaties en evaluaties.