Alle jaarverslagen

Voorwoord

Kunsten en Erfgoed brengt per kalenderjaar een jaarverslag uit. Sinds 2010 kunt u het jaarverslag enkel nog online consulteren, via een website. Op deze website vindt u de belangrijkste activiteiten en beleidsinitiatieven van Kunsten en Erfgoed uit het kalenderjaar 2014.

De online publicatie van het jaarverslag biedt het agentschap een toonbare meerwaarde op vlak van bereik, kosten en mogelijkheden. Zo kan u bijvoorbeeld dit jaarverslag op maat samenstellen. Ga daarvoor naar PDF DOWNLOAD en bepaal zelf welke informatie u wilt bundelen in een PDF-bestand door alleen die onderdelen te selecteren die u interesseren.

U kunt ook PDF-bestanden downloaden van de eerder verschenen jaarverslagen (2006-2007, 2008, 2009). De jaarverslagen vanaf 2010 werden eerder gepubliceerd als website. Deze websites blijven online beschikbaar.

Jos Van Rillaer
Administrateur-generaal