Alle jaarverslagen

Voorbereiding digitale procedure

Een aantal beheerssystemen van de afdeling Kunsten zijn in 2014 aangepast aan de nieuwe manier van werken. Het ICT-plan werd in 2014 afgestemd op de implementatie van het Kunstendecreet.

  • Registratie van kandidaturen van beoordelaars die deel willen uitmaken van de pool van beoordelaars, via de Iedereen Kan Zetelen databank en webapplicatie.
  • De interne dossierbeheerssystemen worden inhoudelijk en technisch voorbereid op de inhoudelijke eisen die het nieuwe kunstendecreet stelt (nieuwe dossiertypes, andere criteria,...).
  • Ontwerp en eerste gebruik van een webapplicatie die beoordelaars toelaat aanvraagdossiers digitaal te raadplegen, insteken voor adviezen aan te leveren en online adviezen te redigeren, ter voorbereiding of als opvolging van de inhoudelijke bespreking op commissievergaderingen.
  • Inhoudelijk ontwerp en technische voorbereiding van een online toepassing voor aanvragen en (in latere fases) andere stappen in het dossierbeheer, zoals actieplannen of verantwoordingsdossiers, waardoor het volledige subsidieproces digitaal zal verlopen. Deze toepassing zal in 2015 geleidelijk in gebruik genomen worden naarmate dossiers binnen het nieuwe kunstendecreet kunnen ingediend worden.