Alle jaarverslagen

Visienota Cultureel Erfgoed

Najaar 2013 en voorjaar 2014 gingen in de afdeling Erfgoed 5 denkdagen door. De doelstelling was om op zoek te gaan naar bouwstenen voor een visienota cultureel erfgoed.
Met medewerkers van het agentschap Onroerend Erfgoed, FARO en enkele actoren uit het cultureel erfgoedveld liepen in het voorjaar van 2014 een beperkt aantal individuele en groepsgesprekken.

Op de agenda stond voornamelijk de analyse van het gevoerde beleid, het huidige cultureel erfgoedveld en de ontwikkelde beleidsinstrumenten. Ook internationale referentieteksten, relevantie onderzoeken en publicaties, … werden doorgenomen.

De resultaten van dit alles vonden hun beslag in de bijdrage die de afdeling leverde aan de werkzaamheden van het Grieks en Italiaans EU-Voorzitterschap, de Regeerbijdrage CJSM en de Regeerbijdrage Kunsten en Erfgoed.

In de beleidsnota Cultuur 2014-2019 staat de ‘langetermijnvisie cultureel erfgoed’ centraal, met een focus op een visie op het roerend erfgoed, het actualiseren van de visienota immaterieel cultureel erfgoed en de ontwikkeling van een visie rond e-cultuur.