Alle jaarverslagen

Subsidies

Het huidige Kunstendecreet reserveert subsidies voor meerjarige werkingen, projecten, internationale initiatieven en beurzen.