Alle jaarverslagen

Ondersteuning van kunstenaars

Het Kunstendecreet ondersteunt individuele kunstenaars met ontwikkelingsgerichte beurzen, als componist of auteur van een creatieopdracht, of met een projectsubsidie.

Een individuele kunstenaar kan ook een subsidie krijgen voor een opnameproject, een niet-periodieke publicatie, een internationaal project, een internationaal werkverblijf, de vertaling van een artikel of niet-periodieke publicatie of een tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten.