Alle jaarverslagen

Minitoelagen

In 2008 is een nieuw instrument gecreëerd om kunstenaars financieel te ondersteunen: de minitoelage van 500 tot 7.500 euro als tijdelijke financiële overbrugging. De kunstenaars moeten die toelage terugbetalen in een af te spreken periode van maximaal 4 jaar.

In 2014 kwamen er 5 aanvragen voor minitoelagen binnen, waarvan er 1 werd ingetrokken. Er werd 1 minitoelage uitgekeerd voor in totaal 5.500,00 euro.

De minitoelage werd als kunstenaarstoelage verankerd in het nieuwe Kunstendecreet. Ze is bedoeld als ondersteunende maatregel om het ondernemerschap bij kunstenaars te stimuleren.

Overzicht toegekende minitoelagen

Minitoelagen 2014 

 

 

Aanvrager

Discipline

Geert Hautekiet

Muziektheater

5.500,00

 totaal

 

5.500,00