Alle jaarverslagen

Expertisecentrum voor Europese netwerken en projecten.

Alden Biesen pikte regelmatig in op de opportuniteiten die de Europese programma’s bieden voor de ontwikkeling van internationale projecten, hetzij als coördinator, hetzij als partner. Ongeveer vierhonderd personen namen deel aan een Europees project van en in de Landcommanderij.

Ginco Tools & Training Ginco Tools and Training  - okt 2012 tot okt 2014 (Leven Lang Leren Programma)

GINCO T&T was een project over kwaliteit en relevantie van internationale cursussen. Het project eindigde met een internationale cursus in Alden Biesen, een internationale conferentie in Leuven en de presentatie van een handboek.

Pace - nov 2013 tot nov 2015 (Leven Lang Leren Programma)

Project Actors Community in Europe (PACE) is een 'valorisatieproject' dat resultaten van bestaande projecten uit Lifelong Learning wil opfrissen, aanpassen aan de mogelijkheden van nieuwe media en sociale media en meenemen in de structuur van het nieuwe programma Erasmus +. Alden Biesen is partner. Maandelijks waren er skypemeetings en in het najaar werd er een barcamp ingericht in Firenze.

Inherit  - dec 2013 tot juni 2016 (Leven Lang Leren Programma)

InHerit, is een Grundtvig multilateraal project over erfgoedinterpretatie. Het InHerit-team zal een handboek samenstellen en internationale cursussen organiseren. In de marge van Interpret Europe werd in Kroatië een meeting rond Inherit georganiseerd. Als coördinator van het project nam Alden Biesen hier aan deel en leidde diverse workshops.

Keys - 2013-2014 (Leven Lang Leren Programma)

Keys of Key Methodology to Successful Competence Based Learning was eveneens een project dat de resultaten van eerdere projecten wil verspreiden en beter laten gebruiken. Keys werd gecoördineerd door Intercultural Cooperation uit Sofia (BG). De Landcommanderij was partner in het KEYS project en organiseerde op 8 mei een internationale studiedag rond competentiegericht onderwijs. De slotconferentie vond plaats in oktober in Istanbul.

Interreg project

Landcommanderij Alden Biesen is partner in een goedgekeurd Interreg project van de Euregio Maas-Rijn. Het project Karels Kinderen wil het verhaal vertellen van de nalatenschap van de grootste middeleeuwse staatsman. Dit project onderzoekt eerder biologische verbanden. Alden Biesen is partner.

Europaklassen

Vier secundaire scholen uit vier landen van de Europese Unie verbleven één week in de Landcommanderij om samen te werken rond een gemeenschappelijk Europees programma. Drie keer kreeg de Europese jeugd in Alden Biesen dit jaar Europa op zijn bord. Naast België (Vlaanderen) waren de andere deelnemende landen: Italië, Denemarken, Duitsland en Estland.

Seminaries en studiedagen

In het kader van een beheerscontract met het departement Onderwijs organiseerde de Landcommanderij een reeks seminaries en studiedagen voor het schoolonderwijs en de volwasseneneducatie in Vlaanderen.