Alle jaarverslagen

Alden Biesen Vertelkasteel

Internationaal Vertelfestival 22 tot en met 29 april

Met trots stellen we vast dat we al jaren het grootste meertalige festival zijn in Europa. Jong en oud, groot en klein, kortom meer dan 11.000 personen (16.700 verkochte tickets) lieten zich meeslepen door de vele mooie verhalen. Alhoewel er slechts nu en dan rond een bepaald thema gewerkt wordt, werd er in 2014 toch voor gekozen om in te spelen op de actualiteit. Het thema van 100 jaar Groote Oorlog mochten we niet aan ons voorbij laten gaan en getuigenissen en verhalen van het front ontbraken niet op dit festival.

Verhalen in het park

Verhalen in het Park 4 oktober

Op het programma stond opnieuw een mooie mix van verhalen, muziek en herfstversnaperingen. Met de Engelse tuin als decor waren alle vaste ingrediënten aanwezig: goede verhalen, sfeervolle muziek en een hapje en een drankje. Bijna 200 liefhebbers kwamen opdagen voor het namiddag- (kinderen) of avondprogramma (volwassenen). Ook hier was 100 jaar Groote Oorlog de inspiratiebron voor Oorlog en Vrede, maar niet de rode draad.

Fest

Alden Biesen is coördinator van het internationaal netwerk Fest (European Federation for Story Telling) en Guy Tilkin is haar voorzitter. Tijdens de jaarlijkse conferenties worden er ervaringen uitgewisseld inzake de professionele ontwikkeling van de verteller, de positie van de vertelkunst, problemen en opportuniteiten. De algemene vergadering van Fest vond dit jaar plaats in Zweden.

Tales nov 2013 tot nov 2015 (Leven Lang Leren Programma)

Tales, een Comenius multilateraal project, wil klaspraktijk ontwikkelen waarbij mondelinge en digitale vertelkunst en narratieven gebruikt worden om het verwerven van competenties bij leerlingen te bevorderen. Het project zal resulteren in een handboek, videomateriaal, nascholingscursussen voor leraren ... en wordt ondersteund door een Europees e-platform en storytellingportaal: 1001 voices. (Alden Biesen is coördinator).Er vonden in 2014 drie projectmeetings plaats, waarvan één in Alden Biesen, de website www.storiesforlearning.eu werd ontwikkeld, tezamen met enkele goodpractices rond storytelling in de klas. Verschillende pilootprojecten en trainingsdagen werden voorbereid.

Vertelcursussen

Zoals ieder jaar gingen er ook in 2014 telkens (april en oktober) tweemaal twee weekends gereserveerd voor vertelcursussen door. In september had er ook een internationale masterclass vertellen plaats

Vlaanderen Vertelt

Begin 2014 werd de vertelwebsite www.vertelleninvlaanderen.be in gebruik genomen, ontwikkeld in opdracht van en beheerd door Alden Biesen Vertelkasteel. Bovendien is Alden Biesen coördinator van de werkgroep Vlaanderen vertelt.

Publicatie Vertellen in Vlaanderen

Vier keer per jaar verschijnt het tijdschrift van Alden Biesen. Het laatste nummer van 2014 was vergezeld van een afzonderlijk katern ‘Vertellen in Vlaanderen’ over vertelkunst en vertelkunde. Deze bijzondere bijdrage heeft als boodschap: sensibiliseren, informeren en stimuleren van de Vlaamse en Europese vertelkunst