Alle jaarverslagen

Subsidies 2013-2014 en 2013-2016

Op 19 april 2012 besliste de Vlaamse Regering om in 2013 meerjarige werkingssubsidies toe te kennen voor de periodes 2013-2014 en 2013-2016. In totaal ging het om 94.529.000,00 euro subsidies, te verdelen onder 256 organisaties.
Vier van deze organisaties zijn steunpunten (1,56% van het totale aantal organisaties) die samen 2.730.000,00 euro (2,89% van het globale in 2013 toegekende subsidiebedrag) ontvangen om de kunstensector (zowel organisaties als individuele kunstenaars) te ondersteunen.

In 2014 ontvingen 41 organisaties (16,02%) een tweejarige subsidie voor in totaal 5.185.000,00 euro (5,49%). De overige 215 organisaties (83,98%) kregen samen 89.344.000,00 euro (94,51%) in de vorm van een vierjarige subsidie.

Kunstendecreet 2013-2014/2016: subsidies per discipline

Periode

Categorie

Aantal

Aantal in %

2014

2014 in %

2013-2014

AK

11

4,30%

939.370,81

1,00%

 

AR

2

0,78%

103.703,31

0,11%

 

BK

2

0,78%

161.092,53

0,17%

 

DA

4

1,56%

1.342.102,15

1,42%

 

MD

4

1,56%

423.874,73

0,45%

 

MT

2

0,78%

322.185,07

0,34%

 

MU

4

1,56%

214.454,34

0,23%

 

PU

2

0,78%

90.614,55

0,10%

 

SA

3

1,17%

291.980,21

0,31%

 

TH

1

0,39%

201.365,67

0,21%

 

VO

1

0,39%

86.587,23

0,09%

Totaal 2013-2014

 

36

14,06%

4.177.330,60

4,43%

2013-2016

AK

10

3,91%

1.600.353,63

1,70%

 

AR

5

1,95%

771.733,91

0,82%

 

BK

20

7,81%

4.862.315,40

5,16%

 

DA

9

3,52%

5.621.122,54

5,96%

 

KE

11

4,30%

3.304.410,55

3,51%

 

MD

35

13,67%

19.716.719,09

20,92%

 

MT

8

3,13%

4.117.927,85

4,37%

 

MU

63

24,61%

20.062.726,58

21,29%

 

PU

6

2,34%

380.581,10

0,40%

 

SA

9

3,52%

2.515.057,15

2,67%

 

TH

43

16,80%

27.031.326,84

28,68%

 

VO

1

0,39%

81.553,10

0,09%

Totaal 2013-2016

 

220

85,94%

90.065.827,73

95,57%

Eindtotaal

 

256

100,00%

94.243.158,34

100,00%

Kunstendecreet 2013-2014/16: Subsidies per organiatievorm en per discipline

Subcategorie

Categorie

Aantal

Aantal in %

2014

2014 in %

CO

MU

10

3,91%

5.242.555,07

5,56%

Totaal CO

 

10

3,91%

5.242.555,07

5,56%

FE

AK

1

0,39%

156.058,39

0,17%

 

MD

7

2,73%

2.865.433,41

3,04%

 

MU

8

3,13%

2.121.387,28

2,25%

 

TH

1

0,39%

241.638,79

0,26%

Totaal FE

 

17

6,64%

5.384.517,87

5,71%

KC

BK

2

0,78%

503.414,16

0,53%

 

MD

19

7,42%

14.742.987,17

15,64%

 

MU

1

0,39%

161.092,53

0,17%

Totaal KC

 

22

8,59%

15.407.493,86

16,35%

MC

MU

15

5,86%

3.650.759,51

3,87%

Totaal MC

 

15

5,86%

3.650.759,51

3,87%

ME

MU

25

9,77%

7.623.704,05

8,09%

Totaal ME

 

25

9,77%

7.623.704,05

8,09%

OR

AK

20

7,81%

2.383.666,04

2,53%

 

AR

5

1,95%

307.586,05

0,33%

 

BK

15

5,86%

3.374.888,55

3,58%

 

DA

13

5,08%

6.963.224,69

7,39%

 

KE

11

4,30%

3.304.410,55

3,51%

 

MT

10

3,91%

4.440.112,92

4,71%

 

SA

12

4,69%

2.807.037,36

2,98%

 

TH

41

16,02%

26.004.361,95

27,59%

 

VO

2

0,78%

168.140,33

0,18%

Totaal OR

 

129

50,39%

49.753.428,46

52,79%

ST

AR

1

0,39%

436.963,49

0,46%

 

BK

1

0,39%

604.438,41

0,64%

 

MU

1

0,39%

878.619,72

0,93%

 

TH

1

0,39%

828.619,72

0,88%

Totaal ST

 

4

1,56%

2.748.641,33

2,92%

UP

PU

8

3,13%

471.195,65

0,50%

Totaal UP

 

8

3,13%

471.195,65

0,50%

WP

AR

1

0,39%

130.887,68

0,14%

 

BK

4

1,56%

540.666,80

0,57%

 

MD

13

5,08%

2.532.173,24

2,69%

 

MU

7

2,73%

599.062,75

0,64%

 

TH

1

0,39%

158.072,04

0,17%

Totaal WP

 

26

10,16%

3.960.862,52

4,20%

Eindtotaal

 

256

100,00%

94.243.158,34

100,00%