Alle jaarverslagen

Aanvragen 2015-2016

1 december 2013 was de uiterste indiendatum voor de tweejarige subsidieperiode, die start op 1 januari 2015 en loopt tot 31 december 2016. Het is de laatste meerjarige subsidieperiode in het kader van het huidige Kunstendecreet.

Er kwamen 107 aanvragen binnen. Twee aanvragen waren niet-ontvankelijk. De beoordelingsprocedure over de ontvankelijke aanvragen vond plaats in de eerste helft van 2014. Op 6 juni 2014 nam de Vlaamse Regering de beslissingen over de toekenning van de subsidies. In totaal gaat het om 8.276.700,00  euro subsidie, te verdelen over 67 organisaties.

 

Periode

Categorie

Aantal

Aantal in %

Toegekend €

Toegekend € in %

2015-2016

AK

10

14,93%

810.000,00

9,79%

 

AR

3

4,48%

176.000,00

2,13%

 

BK

6

8,96%

351.000,00

4,24%

 

DA

9

13,43%

2.057.000,00

24,85%

 

KE

1

1,49%

100.000,00

1,21%

 

MD

8

11,94%

1.607.000,00

19,42%

 

MT

3

4,48%

504.000,00

6,09%

 

MU

13

19,40%

1.180.000,00

14,26%

 

PU

3

4,48%

116.700,00

1,41%

 

SA

6

8,96%

807.000,00

9,75%

 

TH

3

4,48%

412.000,00

4,98%

 

VO

2

2,99%

156.000,00

1,88%

Totaal 2015-2016

 

67

100,00%

8.276.700,00

100,00%