Alle jaarverslagen

Beoordelingscommissies Kunsten

Rol van de beoordelingscommissies
De beoordelingscommissies geven inhoudelijk advies over dossiers die voorgelegd worden voor subsidiëring. Kunsten en Erfgoed geeft (indien van toepassing) het zakelijk advies.

Vervangingen

Leden van beoordelingscommissies kunnen om verschillende redenen hun mandaat stopzetten. Soms zijn die persoonlijk, zoals tijdgebrek, nieuwe leef- of werkomstandigheden. Andere zijn opgelegd door het decreet, zoals onverenigbaarheden met andere mandaten.

Beoordelingscommissie audiovisuele kunst
Eva De Groote beëindigde haar mandaat en is vervangen door Ilse Somers.

Beoordelingscommissie dans
Ugo Dehaes en Steven Vandervelden beëindigden hun mandaat en zijn vervangen door Samme Raeymaeckers en Kristof Blom.

Beoordelingscommissie kunsteducatie
Anton Cotteleer beëindigde zijn mandaat en is vervangen door Jan Leconte.

Beoordelingscommissie multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals
Sara Moonen beëindigde haar mandaat en is vervangen door Veerle Vervoort.

Beoordelingscommissie muziek
KLaartje de Bonnaire en Annelies Van Parys beëindigden hun mandaat en zijn vervangen door Julia Eckhardt en Gilke Vanuytsel. Michael Joostens vervangt hem.

Beoordelingscommissie muziektheater
Hendrik Storme beëindigde zijn mandaat en is vervangen door Simone Milsdochter.

Beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk
Soleman Amadou beëindigde zijn mandaat en is vervangen door Sammy Ben Yakoub.