Alle jaarverslagen

Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

Voor de uitgave van een periodieke publicatie kunnen uitgevers werkingssubsidies aanvragen via het Cultureel-erfgoeddecreet. Ook commerciële uitgeverijen kunnen daarvoor subsidies aanvragen.

In 2014 kregen drie uitgevers een werkingssubsidie voor de uitgave van een periodieke cultureel-erfgoedpublicatie voor de periode 2012-2016 en één voor de periode 2013-2016, voor in totaal 106.000 euro.

Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

 

 

 

 

Publicatie

Uitgever

Bedrag in euro

De Gulden Passer

Vereniging van Antwerpse Bibliofielen vzw

8.038

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV)

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw

70.332

Orgelkunst

Orgelkunst vzw

20.094

Volkskunde

Centrum voor Studie en Documentatie vzw

7.536

 

 

 

Totaal

 

106.000