Alle jaarverslagen

Subsidies voor lokale publicaties over volkscultuur en geschiedenis

In het Cultureel-erfgoeddecreet staat een overgangsregeling voor de periodieke wetenschappelijke publicaties voor volkscultuur en geschiedenis van verenigingen die:

  • vallen onder de bepalingen van het Decreet op de Volkscultuur

  • tot 1 januari 2008 subsidies kregen, voor minder dan 3.000 euro

  • niet in een gemeente liggen waarmee de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant sloot.

 

Zij kregen nog tot en met 2014 het subsidiebedrag dat ze toegekend kregen in 2007, als zij aan de criteria bleven voldoen.

In 2014 werden er 19 publicaties gesubsidieerd voor een bedrag van 20.902 euro.

Organisatie

Gemeente

Bedrag in euro

Aarschotse Kring voor Heemkunde

Aarschot

949

De Roede van Tielt

Tielt

949

Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium

Geraardsbergen

949

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde

Oudenaarde

949

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse

Ronse

949

Geschiedkundige Vereniging Land van Aalst

Aalst

1.906

Heemkring Bos en Beverveld

Beernem

949

Heemkundige Kring Malle

Malle

949

Heemkundige Kring van Huldenberg

Huldenberg

949

Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel

Asse

1.906

Koninklijke Heemkundige Kring Essen

Essen

949

Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren

Tervuren

949

Geschied- en Heemkundige Kring voor het Hageland en Omgeving

Sint-Joris-Winge

949

Kruishoutemse Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim

Kruishoutem

949

Molenzorg

Sint-Amands

1.906

Mortselse Heemkundige Kring

Mortsel

949

Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate

Oostende

949

Spaenhiers, acheologisch-historische Kring Koekelare

Koekelare

949

Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant

Bornem

949

Totaal

 

20.902