Alle jaarverslagen

Eigen instellingen

Kunsten en Erfgoed staat in voor de uitbetaling van de dotaties van de ‘eigen erfgoedinstellingen’:

  • M HKA

  • Kasteel van Gaasbeek

  • Landcommanderij Alden Biesen.

Gaasbeek en Alden Biesen zijn niet-verzelfstandigde buitendiensten van Kunsten en Erfgoed. Een groot gedeelte van de kosten wordt niet gefinancierd met de dotatie, het vaste personeelskader van deze instellingen komt bijvoorbeeld ten laste van de personeelsbudgetten van Kunsten en Erfgoed. Deze instellingen genereren met hun activiteiten in belangrijke mate ook eigen inkomsten.

Instelling

Gemeente

Bedrag in euro

MHKA

Antwerpen

4.730.000

Kasteel van Gaasbeek

Lennik

616.000

Landcommanderij Alden Biesen

Bilzen

213.000

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is eveneens een ‘eigen erfgoedinstelling’, maar de dotatie wordt door het Departement Cultuur, Jeugd, sport en Media uitbetaald.