Alle jaarverslagen

Kwaliteitslabel

De Vlaamse Gemeenschap kent via het Cultureel-erfgoeddecreet een kwaliteitslabel toe aan collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties: musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. Aan het kwaliteitslabel is een erkenningsteken verbonden. De erkenning staat uitdrukkelijk los van subsidiëring.

De toekenning van een kwaliteitslabel kadert in de uitvoering van het complementair cultureel-erfgoedbeleid. In 2011 werd een protocol van akkoord afgesloten tussen de drie bestuursniveaus: de Vlaamse Gemeenschap, de vertegenwoordigers van de provincies (Vereniging van de Vlaamse Provincies) en van de steden en gemeenten (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten).

In 2014 behandelde Kunsten en Erfgoed vier aanvragen voor een kwaliteitslabel: 3 voor door de Vlaamse overheid erkende musea en 1 voor door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling. Deze organisaties kregen een kwaliteitslabel:

  • Stadsarchief Leuven (culturele archiefinstelling)

  • Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (culturele archiefinstelling)

Vandaag zijn er in totaal 92 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 15 culturele archiefinstellingen, 8 culturele erfgoedbibliotheken en 69 musea.