Alle jaarverslagen

Subsidies voor bovenlokale infrastructuur en depotinrichting

De Vlaamse overheid biedt ondersteuning voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang, op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012. Dit besluit legt de nieuwe prioriteiten in de sectoren Cultuur, Kunst en Jeugd voor 2012-2016 vast. Speciale aandacht gaat naar toegankelijkheid en duurzaamheid.

 

Eén van de vijf prioriteiten voor de periode 2012-2016 zijn cultureel-erfgoeddepots. Het gaat om de ondersteuning van open depots waar iedereen objecten en materialen moet kunnen consulteren in een consultatieruimte en depots die openstaan voor andere dan de eigen collecties.

 

Deze organisaties kregen in 2014 een subsidie voor de inrichting van een cultureel-erfgoeddepot:

  • Provincie Oost-Vlaanderen – Huysmanshoeve, 500.000 euro

  • Provincie West-Vlaanderen - Potyze Sint-Andrie, 500.000 euro.

Deze subsidies werden toegekend door het Fonds voor Culturele infrastructuur (FoCI).