Alle jaarverslagen

Regelgeving

De Visienota 2010 van minister Schauvliege is nog altijd de leidraad voor het beleid voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in Vlaanderen in navolging van de Unescoconventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed (2003).

Het Cultureel-erfgoeddecreet speelt een belangrijke rol door organisaties te ondersteunen die ook inzetten op immaterieel cultureel erfgoed.

Via het Reglement Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed 2013 kunnen gemeenschappen, groepen of individuen immaterieel cultureel erfgoed voordragen voor die Inventaris. De aanvragen worden geadviseerd door de Expertencommissie ICE die haar leden rekruteert uit de gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties met een werking voor immaterieel cultureel erfgoed en FARO, aangevuld met enkele externe experts.