Alle jaarverslagen

ICT-uitgaven

 

Uitgaven 2012

Uitgaven 2013

Uitgaven 2014

Aankoop hardware

39.365,14

34.856,35

8.029,44

Adlib

14.126,75

-

13.421,44

Anders werken

2.497,19

6.753,32

22.170,29

BHV

112.866,15

115.944,09

101.785,00

CIB

10.810,79

-

-

Dossieropvolgingssysteem

65.069,23

99.142,17

55.689,53

DWH

102.789,47

69.987,46

43.656,80

Infrastructuur

5.030,62

13.032,52

31.492,02

Klein IT-werk

14.214,95

48.918,29

74.096,11

Licentiekosten

51.846,56

92.462,97

54.403,95

Ondersteuning

18.815,98

700,57

71.001,11

Orafin

33.085,53

-

-

Totaal

470.518,36

481.797,75

475.745,69

Anders Werken: Kunsten en Erfgoed werkt volgens het principe van Anders Werken. Dat houdt in dat medewerkers een laptop gebruiken. Voor medewerkers die telewerken, is er een tegemoetkoming in de internet- en telefoonkosten.

BHV: Dit is de kost om alle hardware beschikbaar te houden.

CIB: Dit is het centrale identificatiebestand van het ministerie met alle contacten van het ministerie, o.a. van aanvragers van subsidies, leveranciers, musea, bibliotheken.

DWH: Dit is het datawarehouse, een gesofisticeerde databankapplicatie om alle informatie in verschillende applicaties (Dossieropvolging, CIB, Orafin) samen te voegen en zo rapporteren over die data mogelijk te maken.