Alle jaarverslagen

Beleidskredieten

In totaal werden 219.275.249,30 euro beleidskredieten in de begroting ingeschreven (excl. KMSKA).

Begrotingsartikel

Begrotingsartikel Omschrijving

TOTAAL BUDGET (Euro)

HD0-1HEI2A-WT

Werking en Toelagen

1.360.340,59

HD0-1HEI2B-WT

Werking en Toelagen - PROJECTEN DIE DE STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES OVERSTIJGT

1.202.000,00

HD0-1HEI2C-WT

STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED

29.494.000,00

HD0-1HEI2D-WT

ONDERSTEUNING DAC BINNEN HET PROFESSIONEEL KUNSTEN- EN CULTUREEL ERFGOEDLANDSCHAP

5.444.377,75

HD0-1HEI2E-WT

ONDERSTEUNING VAN EEN INTERNATIONAAL GEORI√čNTEERD KUNSTEN- EN ERFGOEDLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN

466.000,00

HD0-1HEI2F-WT

WERKINGSGERICHTE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES, KUNSTENAARS EN ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN

6.134.056,85

HD0-1HEI2G-WT

PROJECTMATIGE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES EN KUNSTENAARS

8.399.375,04

HD0-1HEI2I-WT

ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN INSTELLINGEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

16.473.000,00

HD0-1HEI2K-WT

WERKINGSGERICHTE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES, KUNSTENAARS EN ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN IN UITVOERING VAN HET KUNSTENDECREET

98.216.251,44

HD0-1HEI2N-IS

VZW DE SINGEL BEHEERSCOMMISSIE INFRASTRUCTUUR

2.049.000,00

HD0-1HEI2O-IS

KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN

1.477.000,00

HD0-1HEI2P-IS

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE - GENT

480.000,00

HD0-1HEI2Q-IS

DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

211.000,00

HD0-1HEI2S-IS

DAB KASTEEL VAN GAASBEEK

623.213,00

HD0-1HEI2T-IS

VZW MUHKA

4.727.000,00

HD0-1HEI2U-IS

VZW DE SINGEL

5.441.000,00

HD0-1HEI2V-IS

VLAAMSE RADIO-EN TELEVISIEOMROEP

1.459.000,00

HD0-1HEI2W-IS

SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN HET KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN EN DE VLAAMSE OPERA

24.418.000,00

HD0-1HEI2X-IS

VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

6.734.000,00

HD0-1HEI4J-WT

BEGROTINGSFONDS KUNSTEN EN ERFGOED

361.634,63

HD0-1HEI5Y-IS

TOPSTUKKENFONDS

572.000,00

HD0-1HII2L-WT

INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUURBELEID VERSTERKEN (o.a. Nederlandse Taalunie)

3.533.000,00

Eindtotaal

 

219.275.249,30