Alle jaarverslagen

Relanceplan Limburg

Kunsten en Erfgoed engageerde zich in het kader van het relanceplan voor de provincie Limburg om extra informatiesessies te organiseren in de provincie Limburg om meer aanvragen via het Kunstendecreet vanuit Limburg te stimuleren en om de professionalisering van de kunstenaars en kunstenorganisaties uit Limburg te ondersteunen.

In 2014 waren die sessies op 14 februari en 3 oktober.