Alle jaarverslagen

Subsidiëring

De Ancienne Belgique, deFilharmonie, deSingel, het Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen en het Vlaams Radio Orkest en Vlaams Radio Koor ontvangen een subsidie als instelling van de Vlaamse Gemeenschap.

Samen kregen deze instellingen 47.798.000,00 euro subsidies voor het vierde werkjaar van de subsidieperiode 2011-2015.

Ancienne Belgique

1.861.655,58

deFilharmonie

7.606.094,26

deSingel Kunstcampus

5.441.000,00

Kunsthuis

24.425.000,00

Vlaams Radio Orkest /Vlaams Radio Koor

8.464.250,16

 

47.798.000,00

deSingel is in de loop van 2013 omgevormd tot twee organisaties: deSingel Kunstencentrum (die de werkingssubsidie van het Kunstendecreet ontvangt) en de Beheerscommissie Singel vzw die de gebouwen beheert. De subsidie voor de Beheerscommissie zit niet in dit overzicht.

De VRT ontvangt een deel van de werkingssubsidie voor Vlaams Radio Orkest/Vlaams Radio Koor, zolang het Vlaams Radio Orkest/Vlaams Radio Koor medewerkers in dienst heeft die onder het personeelsstatuut van de VRT vallen. Die onrechtstreekse werkingssubsidie is opgenomen.