Alle jaarverslagen

Internationale initiatieven

In 2014 zijn 672 internationale subsidies aangevraagd, waarvan er 406 gesubsidieerd zijn (60,42%) voor in totaal 2.004.088,39 euro.

Het toekenningspercentage is het hoogst voor reis-, verblijfs- en transportkosten. 72,41% van de aanvragen leidt tot ondersteuning. Het gaat vooral om kleine subsidievragen, voor erg korte periodes, vooral van jonge of beginnende organisaties of kunstenaars. Voor hen kan de eenvoudige ondersteuning van reis-, verblijfs- en transportkosten het verschil kan maken tussen wel of niet meedoen aan een buitenlands evenement.

Er zijn vijf internationale netwerken gesubsidieerd voor in totaal 70.000,00 euro. In totaal 60 internationale projecten konden rekenen op 762.600,00 euro ondersteuning, en 294 aanvragers kregen in totaal 645.630,00 euro voor hun reis-, verblijfs- en transportkosten. Ook zagen 16 kunstenaars hun internationaal werkverblijf ondersteund voor in totaal 116.300,00 euro. Tot slot kreeg 1 vertaling steun (1.300,00 euro).

Van de toegekende subsidies gingen er 130 naar individuele kunstenaars (32,02% van het totale aantal) voor in totaal 257.550,00 euro (12,85% van het toegekende budget). In totaal gingen 76 subsidies (18,72%) naar organisaties of kunstenaars met een adres buiten het Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor in totaal 739.018,39 euro (36,88%).

Overzicht aanvragen internationale initiatieven per subsidiesoort

Rijlabels

Aantal

Aantal in %

ICP

8

1,19%

ICR

119

17,71%

IN

6

0,89%

IP

92

13,69%

IPV

6

0,89%

IV

1

0,15%

IW

34

5,06%

RVT

406

60,42%

Eindtotaal

672

100,00%

Overzicht toegekende internationale initiatieven per subsidiesoort

Rijlabels

Aantal

Aantal in %

in %

ICP

5

1,23%

310.000,00

15,47%

ICR

25

6,16%

98.258,39

4,90%

IN

5

1,23%

70.000,00

3,49%

IP

60

14,78%

762.600,00

38,05%

IV

1

0,25%

1.300,00

0,06%

IW

16

3,94%

116.300,00

5,80%

RVT

294

72,41%

645.630,00

32,22%

Eindtotaal

406

100,00%

2.004.088,39

100,00%