Alle jaarverslagen

Steunpunten

In het nieuwe Kunstendecreet is er één Kunstensteunpunt voorzien. Concreet betekent dit dat de vroegere steunpunten BAM (Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst), Muziekcentrum Vlaanderen en Vlaams Theaterinstituut werden samengevoegd . Op 28 november 2014 kende de Vlaamse Regering een werkingssubsidie toe aan het Kunstensteunpunt voor 2015 en 2016 die maximaal 2.020.122,29 euro per jaar bedraagt.

De kerntaken van het Kunstensteunpunt zijn: praktijkondersteuning voor de verschillende functies in de artistieke praktijk, veldanalyse en internationale communicatie en promotie van de kunsten uit Vlaanderen. Voor die kerntaken kan het Kunstensteunpunt functionele en disciplinegerichte deelwerkingen ontwikkelen. Het ondersteunt ook kunsteducatie, sociaal-artistieke werking en participatie.  Het nieuwe Kunstendecreet bepaalt ook dat het Vlaams Architectuurinstituut een sectorinstituut wordt. Dat sluit aan bij de oorspronkelijke rol van het Vlaams Architectuurinstituut als producerend en sensibiliserend centrum voor architectuurcultuur. Daarnaast blijft het Vlaams Architectuurinstituut enkele steunpunttaken opnemen zoals praktijkondersteuning en internationale promotie.

In het vooruitzicht van de oprichting van één enkel Kunstensteunpunt was in overleg met de steunpunten beslist om geen beheersovereenkomst meer af te sluiten voor de subsidieperiode 2013-2016, maar te werken met kortlopende overeenkomsten. In 2014 werden de beheersovereenkomsten voor het werkjaar 2014 afgesloten.