Alle jaarverslagen

Theater Stap

De vzw Theater Stap uit Turnhout neemt in de podiumkunsten een specifieke plaats in. De organisatie is op een professionele leest geschoeid en laat in haar producties vooral spelers optreden met een mentale beperking. Vanwege die specificiteit wordt het gezelschap los van het Kunstendecreet gesubsidieerd. In 2014 kreeg Theater Stap 320.419,39 euro werkingssubsidie.